Graafisen suunnittelun toimitusehdot


Tilaus / sopimuksen synty

Tilaus on molempia osapuolia sitova, kun asiakas on hyväksynyt kirjallisena (sähköpostilla) toimitetun tarjouksen, tai sopimuksen. Tarjous tai sopimus hyväksytään ilmoittamalla siitä sähköpostilla. Myös suullinen hyväksyntä on sitova. Sopimus katsotaan myös syntyneeksi, mikäli voidaan osoittaa, että kotisivujen suunnittelu on aloitettu molemminpuolisessa yhteisymmärryksessä..


Luonnoksen hyväksyminen

Asiakkaalle esitetään tapauksesta riippuen eri vaihtoehtoja rakenteesta ja ulkoasusta. Asiakkaan hyväksyessä lopullisen luonnoksen, on se molempia osapuolia sitova. Mikäli tuotantovaiheessa halutaan muutoksia rakenteeseen tai ulkoasuun, on niistä sovittava erikseen..


Laskutus

Laskutus tapahtuu kahdessa osassa. Laskun ensimmäinen osa lähetetään, kun asiakas on hyväksynyt lopullisen luonnoksen. Ensimmäisen osan suuruus on 30 % yhteissummasta, kuitenkin vähintään 50 euroa. Laskun ensimmäinen osa tulee maksaa ennen, kuin valmis tuote toimitetaan. Laskun loppuosa lähetetään tuotteen toimituspäivänä. Asiakkaalla on 14 vuorokauden huomautusaika tuotteen vastaanottamisesta.

Sisältö vastuu

Asiakas vastaa itse tuottamastaan sisällöstä, asiasisällön oikeellisuudesta, käyttö- ja tekijäinoikeuksista ja lainmukaisuudesta.

Virta Graphics vastaa tekstisisällöstä kokonaisuudessaan vain, jos sen tuotanto on lisäpalveluna tilattu. Silloinkin asiakas on velvollinen tarkistamaan asiasisällön oikeellisuus.

Virta Graphics vastaa asiakkaan toimittaman sisällön oikoluvusta silloin, kun se sisältyy tilattuun pakettiin.

Kuvien toimittaminen ja käyttöoikeudet
Kuvaoikeuksista ja hankinnasta vastaa Virta Graphics silloin, kun kuvien hankinta sisältyy tilattuun pakettiin. Asiakas vastaa kuvaoikeuksista silloin, kun se toimittaa kuvat.


Painovalmis aineisto

Asiakkaalle toimitetaan vedos, joka on tuotettu kirjapainon toimesta ja vastaa lopullista painotuotetta. Asiakkaan hyväksyessä vedoksen, Virta Graphics ei vastaa sisällössä painatuksen jälkeen ilmenevistä virheistä. (Ei koske painatuksessa tapahtuvia virheitä)

Viivästyminen

Virta Graphics ei vastaa tuotannon viivästymisestä jos se johtuu asiakkaan toimista, eikä ole velvollinen kiirehtimään asiakkaan työtä ellei asiasta sovita erikseen. Mikäli viivästyminen tapahtuu Virta Graphicsin toimesta, pyritään työ hoitamaan ensitilassa tai uudesta aikataulusta sovitaan erikseen


Muut ehdot

Virta Graphics ei vastaa viivästyksistä tai muista vahingoista, jotka aiheutuvat alihankkijoiden eli kirjapainon tai kuljetuksesta vastaavan yrityksen toimesta. Näissä tapauksissa noudatetaan alihankkijan omia toimitusehtoja.


Painatus

Painatuksessa noudatetaan Graafisen teollisuuden yleisiä toimitusehtoja.